Reglament General de Protecció de Dades

 

Introducció

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

Quines dades tractem i de quina font s'obtenen?

Quina és la legitimació legal per al tractament de les teves dades?

A qui es comuniquen les teves dades?

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Quins són els teus drets?

 

Introducció

Aquesta política de privacitat s'aplica a la botiga on-line RESINECO Composites (www.resineco.com, tienda.resineco.com), així com a les aplicacions, i altres productes i serveis que puguis contractar a través de la pàgina web. A aquest efecte, i en les condicions que es recullen en la Política de Privacitat, RESINECO podrà comunicar les dades personals a les empreses de transport, quan així sigui necessari per a la prestació del servei del lliurament.

Aquesta política de privacitat pot ser modificada però t'ho comunicarem a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè coneguis les modificacions i continuar utilitzant els nostres "Serveis". El fet de continuar gaudint dels nostres "Serveis" després d'haver-te comunicat els canvis, suposarà que estàs d'acord amb les mateixes, llevat que sigui necessari el teu consentiment exprés.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable de tractament de les dades personals que ens facilitis a la pàgina web (www.resineco.com) serà la societat RESINECO COMPÒSITS SL (en endavant, RESINECO), amb domicili situat en Carrer del Rec Molinar Nau 3D - 08160 Montmeló, ( BCN).

Per a l'adequada gestió en el tractament de les teves dades personals, RESINECO té designat un delegat de Protecció de Dades, al qual podràs contactar per a qualsevol qüestió que necessitis sobre això, a través del correu electrònic info@resineco.com

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

A RESINECO podem tractar les teves dades personals per a les finalitats següents:

    Contacte: Gestionar les teves dades personals quan contactes amb RESINECO mitjançant el formulari de contacte. Així mateix, les teves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que ens facis arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte en la nostra pàgina web.

    Xat: gestionar la teva consulta quan et comuniquis amb nosaltres, ja sigui per una consulta o per qualsevol altra sol·licitud que ens enviïs. T'informem que per motius de seguretat i de qualitat del servei, la conversa que iniciaràs al xat podrà ser gravada.

    Treballa amb nosaltres: gestionar la recepció dels Currículum Vitae que ens remetis per correu electrònic, així com de les dades personals que es generin arran de la teva participació en els processos de selecció organitzats per RESINECO, amb la finalitat d'analitzar el teu perfil professional a la vista dels llocs vacants o de nova creació. T'informem que conservarem les teves dades per un període de temps inferior a un any per si en el futur entenem que encaixa en algun dels perfils d'ocupació existents.

    Registre Àrea Client: gestionar la teva registre a l'Àrea de Clients, així com altres dades addicionals que puguin generar-se amb la finalitat de gestionar les peticions que registris a través de l'Àrea de Clients, i en resum de la teva relació amb nosotros.A través del registre a l'Àrea de Clients i, per mitjà de la mateixa, podràs: gestionar les dades incloses en la mateixa.

    Compra de productes: gestionar la compra de productes, així com dades posteriors que es puguin derivar de la relació amb RESINECO. En el procediment de contractació es poden sol·licitar, entre d'altres, dades relatives a la targeta de crèdit o compte de Paypal en el cas de la compra mitjançant aquest sistema, els quals seran comunicats a l'entitat que gestioni el cobrament. Aquesta sol·licitud es realitzarà amb la finalitat principal de validació de targeta i de pagament de la prestació de serveis necessària per a la compra del producte.

    Publicitat de productes i serveis propis: RESINECO podrà fer-te arribar, tant a través de correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat o novetats dels nostres productes i serveis.

    Conservació de dades per a l'enviament de publicitat de productes i serveis de RESINECO: sempre que ho hagis autoritzat, RESINECO tractarà les dades personals un cop acabada la relació contractual per a enviar-te publicitat relacionada amb els nostres propis serveis, tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques .

    Altres canals: podrem posar-nos també en contacte amb tu i recollir les dades mitjançant altres canals com ara telèfon, correu electrònic o per mitjà de les xarxes socials, en aquest cas et informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les teves dades, i demanarem el teu consentiment en cada un d'aquests canals.

Quines dades tractem i de quina font s'obtenen?

Les dades tractades provenen de:

    Dades facilitades per tu, a través dels formularis a aquest efecte habilitats.

    Dades derivades de la compra dels productes. Dins d'aquesta categoria s'inclouen les dades de navegació a través de la pàgina web pública o de l'accés a l'Àrea de Clients que ens proporciones de forma indirecta i que es deriven de la pròpia prestació i manteniment d'aquesta activitat.

Les dades tractades abasten la següent tipologia:

    Dades identificatives (p.ex., nom, cognoms, document d'identitat, adreça postal correu electrònic, número de telèfon).

    Dades econòmiques i operatius relacionats amb les transaccions efectuades (p.ex. dades de les comandes realizadosy de les transaccions efectuades a la botiga on-line).

    Dades de transaccions de béns i serveis (p. Ex. Pagaments dels serveis realitzats).

    Dades d'informació comercial (p.ex. interessos en productes o serveis).

Quina és la legitimació legal per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades relatives a "Contacte", "Xat" i "Registre a l'Àrea de Clients" i altres canals de comunicació a la teva disposició, estan basats en el manteniment de l'atenció al client i, si escau, per al lliurament de els productes comprats.

De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les teves dades derivades de la contractació, és l'execució del contracte de compra dels productes de RESINECO (segons els termes i condicions que consten a la pàgina web, Condicions generals.)

El tractament de les teves dades relatives del CV, està basat en la remissió voluntària del Currículum Vitae i la seva conservació, en virtut de l'interès legítim del nostre departament de Recursos Humans.

L'enviament de publicitat de productes propis, podrà estar basat en l'interès legítim de RESINECO quan ho facis a l'Àrea de Clients o compris un producte. En la resta de supòsits, així com quan la publicitat sigui de tercers, els tractaments de les teves dades estaran basats els consentiment que ens hagis donat i que conservarem mentre no ens demanis la supressió o oposició al tractament de les teves dades personals.

L'enriquiment de les teves dades amb fonts externes està basat en el teu consentiment.

A qui es comuniquen les teves dades?

En cas que compris algun producte a través de la botiga on-line, les teves dades seran comunicades a les entitats encarregades de la gestió del cobrament, així com a les següents entitats, encarregades de la prestació del servei de transport segons es recull a continuació :

Empreses de Transport:

NACEX

MRW

DB Schenker

En cap cas es realitzaran transferències internacionals, excepte petició puntual expressa.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retiris el teu consentiment. Posteriorment, les dades seran suprimits acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica la seva bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

 

Quins són els teus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en RESINECO estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

De la mateixa manera, tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades, tens els següents drets:

    Accedir a les teves dades: tens dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que et concerneixen.

    Sol·licitar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideres inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de RESINECO o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius , les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollides.

    Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas et vam informar que únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades.

    A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

Oposar-se al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades en el cas, deixaríem de tractar-los llevat que, per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, tens dret, en qualsevol moment, a oposar a l'enviament de publicitat per mitjans electrònics tant pròpia com de tercers, i retirar qualsevol dels teus consentiments, sense que això afecti al tractament previ basat en aquest consentiment.

Podràs exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a RESINECO Composites SL, al domicili postal c / del Rec Molinar Nau 3D 08160 - Montmeló o bé enviant un correu electrònic a info@resineco.com indicant en tots dos casos "Política de Privacitat ".

Finalment, indicar-te que pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no tinguis el satisfacció en l'exercici dels teus drets. Pots posar-te en contacte a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.