1.COMPRES

Les compres realitzades a RESINECO estan sotmeses a la normativa vigent i la resta de la legislació concordant, entenént-se realitzades les operacions de venda a la nostra botiga situada a: Carrer del Rec Molinar Nau 3D - 08160 Montmeló (Barcelona - Espanya).

Les compres efectuades a RESINECO estaran subjectes al pagament de l'impost sobre el Valor Afegit (I.V.A) segons el que estableix la normativa vigent per a les persones físiques o jurídiques residents en Estats membres de la Unió Europea i per a aquelles residents en pasïsos extra-comunitaris.

2.VENDA DELS PRODUCTES

Les característiques dels productes i els seus preus apareixeran en pantalla i seran els corresponents als mateixos excepte error o omissió. Els articles estaran disponibles per la venda fins al final d'existències. Els preus indicats en pantalla són en Euros (€), inclouen l'IVA, son els vigents i són vàlids en el moment de l'acceptació de la comanda per part de RESINECO excepte error mecanogràfic o omissió del mateix.

Les ofertes i promocions estan degudament marcades i identificades com a tals. El seu plaç de validesa té efectivitat mentres apareixin a la web. L'acceptació d'una comanda implica l'acceptació de les nostres condicions generals. La confirmació de comanda enviada per RESINECO no té validesa com a Factura.

3.FORMALITZACIÓ DE LA COMANDA.

El client que desitgi realitzar una compra a RESINECO haurà de visualitzar les presents condicions generals de compra que s'inclouen en el corresponent apartat de la secció d'informació de la pàgina principal. La formalització de la comanda s'entendrà realitzada sota la seva total acceptació de les condicions generals contingudes en aquesta pàgina. Junt amb la comanda, el client rebrà un ticket o factura emèsa per RESINECO

El ticket o factura emèsos per RESINECO té validesa com a garantía del fabricant.

Els productes s'enviaran a la direcció d'entrega que el client ens indiqui, en els plaços estipulats segons el servei corresponent a la modalitat d'enviament utilitzada.

La factura sempre s'enviarà en format electrònic PDF a la direcció de correu electrònic facilitada pel client, no cal que l'imprimiu si no és necessàri i així col·laborem tots en la protecció del medi ambient.

4.GARANTIA OFICIAL

RESINECO garantitza la qualitat dels productes que comercialitza, no podent-ho fer en el seu comportament ni en la seva aplicació que es realitzin fora del seu control.

RESINECO facilitarà al client les fitxes tècniques i de seguretat dels productes adquirits.

5. ASSEGURANÇA

A RESINECO entenem els riscos que implica l'enviament de les mercaderies, i és per aixo que tenim com a prioritat assegurar aquesta part del nostre servei. Tota mercaderia està assegurada pel seu valor total contra pèrdua, robatori o danys.

6. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANVIS

1. Els materials que comercialitza RESINECO són susceptibles de caducitat pel pas del temps, només acceptem devolucions de material defectuós i en un plaç de 15 dies a partir de la data de compra.

2. Per començar el procés de canvi i devolució el client ens haurà d'enviar un e-mail a info@resineco.com, o bé trucar-nos al nostre número de telèfon 93 001 25 87, indicant el motiu del canvi o devolució. Per les devolucions haruan d'indicar les seves dades bancàries per poder realitzar la transferència al seu favor en el moment de rebre nosaltres el producte. Si es tracta d'un canvi, el client ens haurà d'especificar les característiques del nou producte que necessiti (referència, format, color...)

3. Qualsevol producte que es vulgui canviar o tornar ha de ser sempre en el seu embalatge, envàs i etiquetat originals i intactes, convenientment empaquetat i protegit correctament. L'article a tornar o canviar ha de trobar-se en el mateix estat en que va ser rebut, fet que serà determinat per els nostres pèrits.

4. No s'admetrà cap canvi ni devolució en articles a mida (Fibra tallada a mida, Colors RAL a petició o formats especials)

5. Si la devolució o canvi es deu a un error per part nostra en el que fa al tema de l'enviament, RESINECO enviarà la seva agència de transport a recollir el paquet en el lloc en el que el client el va rebre (Si hi hagués algun canvi de domicili, el client ens l'hauria d'indicar en el mateix missatge del punt 2). Evidentment, RESINECO es fa càrrec de totes les despeses derivades de la devolució o canvi i posterior enviament de la comanda correcta en el cas de canvi. Al rebre el paquet es comprovarà el bon estat del producte i que efectivament es tractava d'una equivocació per part nostra. En el plaç de 7 dies hàbils a la recepció al nostre magatzem, es procedirà a l'enviament del nou producte en cas de canvi i del seu import en el cas de devolució. L'import de la devolució s'ingressarà al client mitjançant el mateix sistema de pagament fet servir pel pagament de la comanda original.

7. PRIVACITAT I SEGURETAT

A partir del 25 de maig de 2018, hem d'adaptar al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea. Hem actualitzat la nostra política de privacitat per a proporcionar més informació sobre com Resineco protegeix la teva privacitat, incloent informació sobre com exercir els teus drets sobre les teves dades. Fes clic per llegir la Política de Privacitat actualitzada.

Només li demanarem aquelles dades necessàries per la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzades per a tal finalitat.

Aquesta web utilitza tecnologia de Google Analytics per recollir dades de comportament dels visitants. Aquestes dades es recullen de forma anònima per a fins de marketing i optimització. Totes les dades de visitants es guarden amb un identificador d'usuari anònim per acumular un perfil d´ús. Es poden utilitzar cookies per recollir i guardar aquestes dades, però són anònimes. Les dades no s'utilitzaran per identificar a un visitant personalment i no s'afegiran a cap informació personal. La recollida i emmagtzematge de les dades es pot rebutjar personalment respecte a aquest servei. 

Fes clic per llegi la política de Cookies

RESINECO assegura la confidencialitat de les dades aportades i garantitza que, en cap cas, seran cedits per cap altre ús sense consentiment previ i exprés dels nostres clients.

En tot moment els nostres clients tenen el dret d'accedir, cancel.lar o rectificar-les a RESINECO Carrer del Rec Molinar Nau 3D - 08160 Montmeló (Barcelona - Espanya). E-mail: info@resineco.com